מדיניות לאיכות בטיחות חברתית וסביבתית

הצורך בעמידה בתנאי השוק התחרותיים מחייב השקעת משאבים רבים ביצירת תשתיות פיזיות, מבנים חדשים, שיפור הקיימים, רכישת מיכון מודרני, הכשרת כ"א מקצועי, מערכות מחשב, בחינת תהליכי העבודה ועמידה בסטנדרטים מקצועיים ואיכותיים כמקובל בסקטור הפרטי.
צורך זה קיבל את ביטויו במתן תו תקן בינ"ל  9001:2008 ISO  למרכזים  היצרניים  בבתי הסוהר "אשל", "שיטה" ,"אילון", "דקל", "רימונים", "השרון", "צלמון", "חרמון"
ובמטה מערך התעסוקה.

כמו כמו כן מתוך כוונה להרחיב את ההסמכה לתקני איכות נוספים, הוסמך כלא אשל לתקני ISO14001 ו- OHSAS 18001 .

הבטחת איכות נועדה לא רק ללקוח אלא גם למנהלי הארגון ועובדיו, היא מעניקה את הוודאות כי ביצוע מהלכי התכנון והייצורמתן שירות יספקו את דרישת הלקוח, בעלות רצויה ויאפשרו רווחיות.

הפעילות היצרנית במערך תעסוקה מבוצעת בתהליכי עבודה התואמים  לתקן -  ISO9001:2008  תוך הקפדה על עמידה בנהלים ושיטות בדיקה ואלו יחד המביאים לתוצרת איכותית.
מערך התעסוקה/ תעשיות שב"ס יפעל כגוף מתקדם, איכותי ומקצועי שיעמוד בהגדרת משימתו ליצור ולפתח מפעלים ומקומות תעסוקה למירב האסירים המתאימים.
 

 

_למצגת_2

 

 

הגדרות אופרטיביות לחזון

 

מתקדם:

1.  שימוש בטכנולוגיות חדשות.
2.  מחשוב מתקדם ומתפתח.
3.  תקשורת נתונים .
4.  ארגון לומד, מתחקר, ומתעד.
5.  מציב מדדים והישגים כמותיים.

 

איכותי:

1. בקרת איכות מובנית בתהליך הייצור.
2. מוצר איכותי (הנדסה ואסתטיקה).
3. שימוש בחומרי גלם תקניים.

 


מקצועי:

1. תהליך עבודת מטה סדור (ניהול, תכנון, ייצור ואספקה בפיקוח ובקרה).
2. כ"א עם כישורים ומיומנויות מקצועיות.
3. הכשרה מקצועית רשמית ומוכרת לסגל ולעובדים.

 

 

בנושא איכות המוצר והשירות ניתן לפנות למנהל האיכות, מר עודד סיטרואן

במייל : odedci@ips.gov.il