ייעוד ותפקידים

תעשיות שב"ס

מערך התעסוקה אחראי על מכלול הטיפול בתעסוקת אסירים .

הכשרה מקצועית לאסירים ותפעול מערך המפעלים היצרנים.

manager_pic_03 ייעוד ותפקידים ייעוד ותפקידים

ייעוד ותפקידים

 • אחריות לריכוז מכלול הטיפול בתעסוקת אסירים הכולל הכשרה מקצועית לאסירים ותפעול מערך המפעלים היצרניים.  
 • הכנת תוכניות ייצור וביצוע פרויקטים חדשים בתחום התעסוקה בבתי הסוהר, בתיאום עם מנהלי היחידות.
 • תכנון מפעלי תעסוקה בשב"ס, הקמתם וניהולם.
 • איתור תעסוקות חוץ לאסירים מתאימים.(אסירי שיקום).
 • ניהול מו"מ עם יזמים ומעסיקים פרטיים, חתימת חוזים וקבלת הזמנות בכפוף לחוק נכסי המדינה, התשי"א-951
 • קיום קשר עם מנהלי בתי הסוהר, קציני תעסוקה ומנהלי עבודה במפעלים לשם מעקב, סיוע, הדרכה וייעוץ מקצועי.
 • מדידת תפוקות, קביעת נורמות, פרמיות וניתוחים כלכליים של הייצור, ריכוז מידע ונתונים אודות מערך התעסוקה.
 •  ניהול וטיפול בכוח האדם - אסירים כעובדי ייצור ושירותים.
 • טיפול בכל הכרוך בפיתוח סוגי תעסוקה חדשים, קריטריונים לשיבוץ אסירים ושילוב התעסוקה בתוכניות טיפוליות.
 • פיתוח מערך ההכשרה המקצועית והפעלתו.
 • איתור ופיתוח תעסוקות חדשות.
 • תכנון, ניהול ובקרת ביצוע תקציב המערך והפרויקטים.
 • טיפול וטיפוח סגל סוהרי מערך התעסוקה.

_צלמון_איילון_2

מבנה מערך תעסוקה

מבנה מערך תעסוקה כולל נוסף על ראש מערך תעסוקה גם את בעלי התפקידים הבאים הכפופים לו:

  א) רע"ן ייצור.

  ב) רע"ן משאבי כוח אדם והכשרה מקצועית.

  ג) רע"ן שיווק

  ד) ר"צ צוות כספים.

  ה) ייעוץ משפטי.